Informații generale:

– Prezentul formular constituie documentul necesar înscrierii la Liceul German IDEES.
Vă rugăm să citiți cu atenție toate informațiile și să vă asigurați că datele transmise sunt complete și corecte.
Toate câmpurile sunt obligatorii, iar datele introduse trebuie să aibă formatul corect (de ex. adrese de e-mail, numere de telefon etc.)
După completarea informațiilor, prezentul formular va fi transmis automat către adresele de e-mail indicate de dumneavoastră.

  Dosar inscriere 2023-24-EDIT-html

  DEUTSCHE SCHULE IDEES

  Dosar de înscriere / reînscriere 2023 – 2024

  Numele / Prenumele elevului:     

  1. Termeni & Condiții de Înscriere

   Între Liceul Teoretic German IDEES cu sediul în București, Strada Făgăraș nr. 9 - 13, sector 1, cod fiscal 48178585, reprezentată de Adina Stoenescu, în calitate de Reprezentant legal

   Și

   Numele tatălui:

   Prenumele tatălui:

   Serie, Număr CI:

   Naționalitate:

   Adresa tatălui:

   Numele mamei:

   Prenumele mamei:

   Serie, Număr CI:

   Naționalitate:

   Adresa mamei:

  2. Informații generale

   1. Informații despre elev

    Numele de familie:

    Prenumele:

    Data și locul nașterii:

    Genul: 

    CNP Elev:

    Cetățenie:

    Indicați dubla cetățenie dacă este cazul

    Religia:

    Ultima școală pe care a urmat-o elevul:

    Telefon elev:

    E-mail elev:

   2. Informații despre familie

    Adresa de domiciliu a elevului:

    TATĂL

    Locul de muncă al tatălui:

    Funcția:

    Adresa locului de muncă:

    Telefon mobil:

    E-mail:

    MAMA

    Locul de muncă al mamei:

    Funcția:

    Adresa locului de muncă:

    Telefon mobil:

    E-mail:

    Vă rugăm să indicați cu cine locuiește elevul:

    Vă rugăm să indicați detalii despre familie (părinți căsătoriți, divorțați sau alte detalii relevante legate de statutul familial):

   3. Acord

    1. Consimțământul părintelui pentru folosirea imaginilor

     Pozele elevilor sunt folosite ocazional pe website, pagini de socializare sau în diferite publicații ale școlii.
     Pentru a ne proteja elevii, nu le publicăm numele întreg în fotografii și ne asigurăm că sunt îmbrăcați corespunzător când sunt fotografiați.
     Prin semnarea acestui formular, părinții dau acordul școlii sau persoanelor angajate de școală să fotografieze sau să filmeze elevii în scop educațional, să înregistreze evenimente și să le publice pe website, pe paginile de socializare ale școlii, în publicații interne sau în broșuri, în media locală sau internațională.

    2. Consimțământul părintelui pentru folosirea lucrărilor elevilor

     Lucrările elevilor sunt folosite ocazional pe website sau în diferite publicații ale școlii.
     Prin semnarea acestui formular, părinții dau acordul școlii sau persoanelor angajate de școală să utilizeze cu titlu gratuit lucrările create de elevi și să le publice pe website, în școală sau în broșuri, în media locală sau internațională.

    3. Consimțământul părintelui pentru excursii locale

     Ocazional, elevii merg în excursii, în parcurile locale sau în vecinătatea școlii pentru completarea activității didactice.
     Am luat la cunoștință că elevii merg în excursii, în parcurile locale sau în vecinătatea școlii pentru completarea activității didactice și sunt de acord cu acest lucru.

       1. Alergii

        Vă rugăm să detaliați dacă copilul dumneavoastră suferă de reacții alergice:

       2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

        Prin semnarea acestui formular îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Liceul Teoretic German IDEES.

        Aceste date vor fi tratate confidențial, în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

  3. Înscriere la Liceul Teoretic German „IDEES”

   1. Următoarele documente sunt necesare cu ocazia primei înscrieri în cadrul Liceului Teoretic German IDEES sau dacă sunt modificări față de ultima aplicație trimisă

    ✓ Copie după certificatul de naștere al elevului;
    ✓ Copie CI părinți și copie CI elev;
    ✓ Documentele medicale (adeverință medicală și aviz epidemiologic) – de adus înainte de începerea cursurilor;
    ✓ Foaie matricolă și/sau cerere de transfer (pentru transferurile realizate în timpul anului școlar).

   2. Liceul Teoretic German IDEES își rezervă dreptul de a refuza sau revoca înscrierea sau reînscrierea dacă:

    ✓ Consideră că elevul nu va beneficia din punct de vedere educațional.
    ✓ Condițiile educaționale speciale necesare elevului nu sunt disponibile.
    ✓ Taxa de înscriere nu a fost achitată în avans.
    ✓ Taxele școlare nu sunt plătite la termenul scadent.
    ✓ Starea de sănătate a elevului pune în pericol sănătatea celorlalți elevi sau a personalului școlii.
    ✓ Elevul are un comportament agresiv sau nu se adaptează programului și regulamentului școlii.
    ✓ Părinții sau tutorii au un comportament care este în contradicție cu regulamentul școlii și/sau normele de conviețuire socială.

  4. Taxe pentru elev

   4.1 Taxă de înscriere

   450 euro

   *Numai pentru elevii noi și/sau înscrierea în alt nivel de învățământ. Se efectuează o singură plată. Nu se aplică reduceri. Nu se rambursează.

   4.2 Taxa școlară anuală

   9500 euro

   4.2.1 În taxa școlară anuală sunt incluse

   ✓ Programul de școală în intervalul 08:30 – 16:00
   ✓ Masa de prânz și gustarea de la ora 16:00

   4.2.2 În taxa școlară anuală nu sunt incluse

   Taxă resurse

   500 euro/an

   ✓ Costurile seturilor de uniforma

   ✓ Activități opționale

   ✓ Tabere școlare/excursii

   ✓ Serbări

   ✓ Taxe de examinare

   ✓ Alte servicii ad-hoc

   Taxele pentru aceste servicii opționale sunt comunicate înainte de prestare.

   4.2.3 Modalități de plată. Reduceri

   Vă rugăm să bifați

    10 rate egale* (septembrie 2023 – mai 2024; prima rată până la 1 august 2023)

    5% reducere pentru plata integrală a taxei de școlarizare înainte de 15 iulie 2023

    10% reducere pentru al doilea copil școlarizat în Școala Gimnazială Fridolin

   Nume & prenume frate/soră & grupa/clasa în care este înscris(ă):
    

    Reduceri speciale:
    

  5. Termeni și condiții referitoare la taxe

   1. Taxe restante

    Penalizarea va fi egală cu 0,2% pe zi din taxa școlară pentru întârzierile de plată.
    Admiterea copiilor în școală nu va fi acceptată până ce taxele și penalizările nu au fost achitate.

   2. Toate plățile trebuie efectuate prin transfer bancar sau numerar la sediul școlii.
    IBAN RO82 BACX 0000 0025 0976 2000 UNICREDIT BANK

   3. Plățile se fac în lei la cursul de schimb al BNR din ziua plății.

   4. Chiar dacă o firmă sau organizație și-a asumat răspunderea primară pentru plata taxelor școlare și/sau a altor cheltuieli prin contract de sponsorizare, întotdeauna răspunderea de plată îi revine părintelui care a înscris copilul și a semnat acest document.

   5. Vă rugăm să completați următoarele date:

    Valabil pentru opțiunea contractului de sponsorizare

    Societatea

    cod fiscal

    Nr. Reg. Com.

    cu sediul în

    reprezentat legal

  6. Acest document este supus legilor române și orice litigiu care se poate ivi va fi soluționat conform acestor legi.

  7. Declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate sunt complete, precise și adevărate. Am citit documentul prezentat mai sus, îl accept necondiționat și sunt de acord să îl respect.

  Nume mamă/tată/tutore legal
   

  Semnătură

  Data: 

  IDEES Deutsche Schule - str. Făgăraș nr. 9-13, sector 1, București, 010897, +40721448874, contact@idees.ro, www.idees.ro