Informații generale:

– Prezentul formular constituie documentul necesar înscrierii la Grădinița Fridolin.
Vă rugăm să citiți cu atenție toate informațiile și să vă asigurați că datele transmise sunt complete și corecte.
Toate câmpurile sunt obligatorii, iar datele introduse trebuie să aibă formatul corect (de ex. adrese de e-mail, numere de telefon etc.)
După completarea informațiilor, prezentul formular va fi transmis automat către adresele de e-mail indicate de dumneavoastră.

  Dosar inscriere 2023-24-EDIT-html

  DEUTSCHER KINDERGARTEN FRIDOLIN

  Dosar de înscriere/reînscriere 2023-2024

  Numele preșcolarului:     

  Grupa la care va fi înscris:

  1. Termeni & Condiții de Înscriere

   Între Școala Gimnazială Fridolin cu sediul în București, Strada Făgăraș nr. 9 - 13, sector 1, cod fiscal 37225002, reprezentată de Adina Stoenescu, în calitate de Director.

   Și

   Numele tatălui:

   Prenumele tatălui:

   Serie, Număr CI:

   Naționalitate:

   Adresa tatălui:

   Numele mamei:

   Prenumele mamei:

   Serie, Număr CI:

   Naționalitate:

   Adresa mamei:

  2. Informații generale

   1. Informații despre preșcolar

    Numele de familie:

    Prenumele:

    Data și locul nașterii:

    Genul: 

    CNP Preșcolar:

    Cetățenie:

    Indicați dubla cetățenie dacă este cazul

    Religia:

    Ultima grădiniță pe care a urmat-o preșcolarul:

    Care sunt interesele extrașcolare/pasiunile copilului dumneavoastră:

   2. Informații despre familie

    Adresa de domiciliu a preșcolarului:

    TATĂL

    Locul de muncă al tatălui:

    Funcția:

    Adresa locului de muncă:

    Telefon mobil:

    E-mail:

    MAMA

    Locul de muncă al mamei:

    Funcția:

    Adresa locului de muncă:

    Telefon mobil:

    E-mail:

    Vă rugăm să indicați cu cine locuiește preșcolarul:

    Vă rugăm să indicați detalii despre familie (părinți căsătoriți, divorțați sau alte detalii relevante, legate de statutul familial):

   3. Acord

    1. Consimțământul părintelui pentru folosirea imaginilor

     Pozele preșcolarilor sunt folosite ocazional pe website, pagini de socializare sau în diferite publicații ale grădiniței.
     Pentru a ne proteja preșcolarii, nu le publicăm numele întreg în fotografii și ne asigurăm că preșcolarii sunt îmbrăcați corespunzător când sunt fotografiați.
     Prin semnarea acestui formular, părinții dau acordul grădiniței sau persoanelor angajate de grădiniță să fotografieze sau să filmeze preșcolarii în scop educațional, să înregistreze evenimente și să le publice pe website, în grădiniță sau în broșuri, în media locală sau internațională.

    2. Consimțământul părintelui pentru folosirea lucrărilor preșcolarilor

     Lucrările preșcolarilor sunt folosite ocazional pe website sau în diferite publicații ale grădiniței. Prin semnarea acestui formular, părinții dau acordul grădiniței sau persoanelor angajate de grădiniță să utilizeze cu titlu gratuit, lucrările create de preșcolari și să le publice pe website în grădiniță sau în broșuri, în media locală sau internațională.

    3. Consimțământul părintelui pentru excursii locale

     Ocazional, preșcolarii merg în excursii, în parcurile locale sau în vecinătatea grădiniței pentru completarea activității didactice.
     Am luat la cunoștință ca preșcolarii merg în excursii, în parcurile locale sau în vecinătatea grădiniței pentru completarea activității didactice și sunt deacord cu acest lucru.

       1. Alergii

        Vă rugăm să detaliați dacă copilul dumneavoastră suferă de reacții alergice:

       2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

        Prin semnarea acestui formular îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Școala Gimnazială Fridolin.

        Aceste date vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă în Legea nr.677/2001.

  3. Înscriere la Școala Gimnazială Fridolin

   1. Următoarele documente sunt necesare cu ocazia primei înscrieri în cadrul DSK Fridolin sau dacă sunt modificări față de ultima aplicație trimisă

    ✓ Copie după certificatul de naștere al preșcolarului;
    ✓ Copie a cărților de identitate ale părinților;
    ✓ Documentele medicale (adeverință medicală și aviz epidemiologic) – de adus înainte de începerea cursurilor;

   2. Școala Gimnazială Fridolin își rezervă dreptul de a refuza sau revoca înscrierea sau reînscrierea dacă:

    ✓ Consideră că preșcolarul nu va beneficia din punct de vedere educational.
    ✓ Condițiile educaționale speciale necesitate de preșcolar nu sunt disponibile.
    ✓ Taxa de înscriere nu a fost achitată în avans.
    ✓ Taxele școlare nu sunt plătite la termenul scadent.
    ✓ Starea de sănătate a preșcolarului pune în pericol sănătatea celorlalți preșcolari sau a personalului grădiniței.
    ✓ Preșcolarul are un comportament agresiv sau nu se adaptează programului și regulamentului grădiniței.
    ✓ Părinții sau tutorii au un comportament care este în contradicție cu regulamentul grădiniței și/sau normele de conviețuire socială.

   3. Prezentul Contract are ca obiect şcolarizarea preșcolarului pe perioada anului şcolar 2023-2024, în conformitate cu Pachetul de Şcolarizare cuprins din:

    1. Activităţile curriculare care se desfăşoară zilnic în special în cursul dimineţii în funcţie de orarul specific fiecărei grupe de vârstă.

    2. Activităţi extracuriculare şi cursuri recreative din domeniile: sportiv, artistic, cultură generală care completează activităţile curriculare şi care se desfăşoară în special în cursul după-amiezii pe baza ofertei grădiniței.

    3. Servicii conexe oferite de grădiniță în scopul bunei desfăşurări a activităţii educaţionale.

     ✓ asigurarea mesei (micul dejun, gustare, prânz şi gustare de după-amiază) - contra cost;
     ✓ organizarea unor activităţi sau cursuri la cererea părinţilor sau pentru dezvoltarea unor aptitudini excepţionale ale şcolarilor - contra cost;
     ✓ organizarea de excursii, tabere şi alte activităţi în afara spaţiului grădiniței - contra cost;
     ✓ organizarea şi/sau asigurarea participării preşcolarilor la concursuri şcolare - contra cost;
     ✓ asigurarea resurselor individuale ale preşcolarilor - contra cost.

   4. Durata contractului este de 1 an şcolar (de la data de 1 septembrie sau data semnării contractului, până la data de 30 iunie).
    În luna aprilie a fiecărui an şcolar, grădinița va informa reprezentanții legali în legătură cu Pachetul de Şcolarizare valabil pentru anul şcolar următor (dacă există modificări altele decât cele garantate contractual) pentru realizarea reînscrierii în anul școlar următor

  4. Termeni și condiții referitoare la taxe

   1. Taxe restante

    Penalizarea va fi egală cu 0,2% pe zi din taxa școlară pentru întârzierile de plată.
    Admiterea copiilor în grădiniță nu va fi acceptată până ce taxele și penalizările nu au fost achitate.

   2. Toate plățile trebuie efectuate prin transfer bancar sau numerar la sediul grădiniței.
    IBAN RO73 BACX 0000 0014 6195 4000 UNICREDIT BANK

   3. Plățile se fac în lei la cursul de schimb al BNR din ziua plății.

   4. Chiar dacă o firmă sau organizație și-a asumat răspunderea primară pentru plata taxelor școlare și/sau a altor cheltuieli prin contract de sponsorizare, întotdeauna răspunderea de plată îi revine părintelui care a înscris copilul și a semnat acest document.

   5. Vă rugăm să completați următoarele date:

    Valabil pentru opțiunea contractului de sponsorizare

    Societatea

    cod fiscal

    Nr. Reg. Com.

    cu sediul în

    reprezentat legal

  5. Taxe școlarizare.

   Taxa de Școlarizare se achită INTEGRAL (indiferent de prezență)

   8 - 14
   1 club inclus

   8 - 16
   1 club inclus

   8 - 17
   2 cluburi incluse

   Preț TOTAL ANUAL

   5,800 €

   6,400 €

   6,600 €

   per lună

   580 €

   640 €

   660 €

   Preț Acomodare: 9:00 - 12:00
   (pentru copiii sub 4 ani, max 2 luni)

   400 €

   per lună

   Taxă resurse individuale

   150 €

   per an

   Taxă înscriere

   350 €

   o dată

   ✓ Mese

   sunt incluse în costul taxei de școlarizare

   ✓ Excursii, ieșiri, serbări, concursuri școlare, etc

   variabil, reflectă costurile terților (școala nu percepe adaosuri)

   Modalități de plată. Reduceri

   Vă rugăm să bifați programul dorit:

    10 rate egale

    5% reducere pentru plata integrală a taxei de școlarizare înainte de 30 iunie 2023

    10% reducere pentru al doilea copil școlarizat în Școala Gimnazială Fridolin

    Reduceri speciale:
    

  6. Acest document este supus legilor române și orice litigiu care se poate ivi va fi soluționat conform acestor legi.

  7. Declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate sunt complete, precise și adevărate. Am citit documentul prezentat mai sus, îl accept necondiționat și sunt de acord să îl respect.

  Nume mamă/tată/tutore legal
   

  Semnătură

  Data: 

  IDEES Deutsche Schule - str. Făgăraș nr. 9-13, sector 1, București, 010897, +40721448874, contact@idees.ro, www.idees.ro