Grădiniță și creșă în limba germană pentru copii veseli și părinți liniștiți

Abordăm toate activitățile de predare în mod creativ, stimulând atenţia şi creativitatea copiilor. Introducerea, exersarea și perfecționarea vocabularului de limbă germană se fac prin joacă, imagini, poveşti, jocuri de rol, întrebări şi răspunsuri, folosindu-se imagini, grafice şi materiale ilustrative, implicând activ fiecare copil în actul de predare-învăţare, utilizând comunicarea nonverbală și limbajul corpului.

Subiectele tematice şi lingvistice alese amplifică interesul copiilor, se adresează sentimentelor acestora, stimulându-le imaginația şi creativitatea. Temele abordate completează şi diferenţiază imaginea lumii pe care copilul deja și-a construit-o în limba română, maternă.

Pentru a dezvolta competenţele de limbă germană în domeniile de calificare auz, vorbit, citit şi scris şi capacitatea comunicativă de acţiune cotidiană, utilizăm vocabularul şi structurile lingvistice adecvate mediului lor. Folosim rime, cântece, proverbe, basme, povestiri, dar și mijloacele audio şi audio-video în limba germană pentru a exersa pronunția. O componentă esenţială pentru însușirea limbii germane o reprezintă mijloacele paralingvistice ca gestica şi mimica, precum şi alte mijloace verbale strâns legate de dimensiunea socială şi culturală a utilizării limbii în limba-ţintă (forme de salut, expresii, forme de politeţe şi altele).

Procesul educativ pornește de la următoarele domenii experiențiale:

Limbă și comunicare

Ştiinţă

Psihomotrică

Om şi societate

Domeniul estetic şi creativ

Curriculumul abordat este cel naţional, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 4694/2019, cu elemente adăugate din cele mai importante filozofii educaționale ale lumii. Subiectele care stau la baza ofertei noastre educaționale se referă la teme generale care introduc vocabularul necesar prin plasarea copilului în diferite contexte:

Educatoarele Fridolin îmbină metode tradiționale de lucru cu momente interactive, de învățare prin proiect, mișcare în spațiul clasei și colaborare între copii. Jocul este activitatea de bază:

Jocul liber, pe centre la alegere;

Jocul didactic, ca modalitate de învățare în activități frontale, dirijate de educatoare cu întregul grup;

Jocul de rol, ca metodă de dezvoltare a limbajului și a relațiilor socio-emoționale între copii;

Jocul de mișcare, în sala de sport și în aer liber – dirijat și la alegere;

Jocul pentru autocontrol și reglarea impulsivității;

Jocul matematic, jocul logic, jocul de atenție, de memorie, etc.